Gen

26 paź 2016

Gen jest to fragment instrukcji zapisanej w DNA. Genem określamy taki specyficzny fragment DNA, który w większości przypadków powoduje powstawanie białka. Większość genów zawiera informację niezbędną do prawidłowego funkcjonowania komórek naszego organizmu. Należy jednak pamiętać o tym, że za konkretną cechę danego organizmu odpowiada więcej niż jeden gen. W rzeczywistości na to jacy jesteśmy i jak wyglądamy składa się współpraca wielu genów, często znajdujących się również na różnych chromosomach. Podczas powstawanie nowej komórki ludzkiego organizmu geny są kopiowane, dzięki czemu powstałe komórki są identyczne z tą pierwotną. Czasami jednak podczas podziału może dojść do zmian w obrębie genu. Powstaje wówczas inne białko, które może mieć szkodliwy wpływ na nasz organizm („błędy w genach”). Zmiany te nazywane są mutacjami i prowadzą np. do wytwarzania komórek nowotworowych.

Obecnie uważa się, że w ludzkim DNA znajduje się nieco ponad 20 tys. genów. W porównaniu z tym co uważano na ten temat jeszcze kilkanaście lat temu to niewiele. Jednakże dzisiaj wiemy również, że ludzkie DNA to nie tylko geny. Równie ważne są inne obszary DNA, które regulują pracę genów powodując, że część z nich jest bardziej aktywna, część mniej.

Każda komórka ludzkiego ciała posiada taki sam zestaw genów. To czy dana komórka przekształci się w komórkę serca czy mózgu wynika ze współpracy genów i działania mechanizmów ich regulujących. To one powodują, że geny decydujące o przeznaczeniu danej komórki wyłączają lub włączają określone geny.