O nas

Podstawą naszej działalności jest odczytywanie i interpretacja informacji zawartych w ludzkim genomie oraz popularyzacja wiedzy i danych naukowych dotyczących predyspozycji zapisanych w genach. Pragniemy, aby wiedza na temat własnego organizmu pozwalała każdemu człowiekowi żyć dłużej, zdrowiej i lepiej. Uważamy, że jedynie kompleksowe spojrzenie na człowieka, łącznie z uwzględnieniem informacji zapisanych w DNA, pozwala na świadome kształtowanie swojego zdrowia. Chcemy osobom aktywnym, świadomym, ciekawym świata udostępnić narzędzie, które pozwoli im dowiedzieć się dużo więcej o sobie, niż było to dotychczas możliwe.

MISJA: Zespół VITAGENUM

Zespół Vitagenum stanowią naukowcy wyspecjalizowani w nutrigenomice, nutrigenetyce, genetyce, dietetyce i żywieniu człowieka. Współpraca biotechnologa, genetyka i dietetyka zaowocowała powstaniem koncepcji Vitagenum. Firma powstała w październiku 2013 roku. Została założona przez dr Adama Kuzdralińskiego oraz dr Tomasza Czerneckiego. 

O naszym doświadczeniu świadczą setki sekwencji DNA opublikowanych w międzynarodowej bazie danych NCBI GenBank. Posiadamy technologię pozwalająca uzyskiwać sekwencję dowolnego fragmentu DNA z genomów ludzi, zwierząt, roślin, bakterii, a nawet wirusów. 

MISJA: Zespół VITAGENUM

Firma VITAGENUM prowadzi prace naukowe oraz badawczo-rozwojowe. W tym zakresie współpracuje również z jednostami naukowymi.


PROJEKTY BADAWCZE:

Tytuł projektu: Prace B+R w zakresie opracowania nowej technologii łączenia amplikonów wraz z odczytem sekwencji tak uzyskanego odcinka DNA
Cel projektu: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym poprzez opracowanie nowej technologii łączenia amplikonów wraz z odczytem sekwencji tak uzyskanego odcinka DNA.
Planowane efekty: Wdrożenie technologia łączenia amplikonów wraz z odczytem sekwencji tak uzyskanego odcinka DNA oraz opracowany w oparciu o tę technologię - system laboratoryjny typu LIMS oraz oprogramowanie do generowania oligonukleotydów mających zastosowanie w łączeniu amplikonów.
Wartość projektu: 1 370 958,06 PLN
Wartość dofinansowania:    986 040,96 zł

Projekt1_2


PRACE NAUKOWE:

  1. Temat: Znaczenie wybranych polimorfizmów pojedynczych nukleotydów (SNP) w obszarach medycyny przyszłości „4P”: predykcyjnej, personalizowanej, profilaktycznej i partycypacyjnej.
    Doktorat realizowany w Katedrze i Zakładzie Biologii z Genetyką, Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej UM w Lublinie. 2014-2016.
    Promotor: dr hab. n. farm. Anna Bogucka-Kocka, Promotor pomocniczy: dr inż. Tomasz Czernecki
  2. Temat: Zastosowanie laktoferyny jako składnika o szczególnych właściwościach prozdrowotnych w żywieniu osób o określonym profilu genetycznym.
    Doktorat wdrożeniowy realizowany przy współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie.
    Promotor dr hab. Aneta Brodziak, dr inż. Tomasz Czernecki. 

Rozwijana przez nas technologia pozwala na odczytanie sekwencji nukleotydowej z dowolnego miejsca w ludzkim genomie, co czyni ją bardzo elastyczną i nowatorską. Wykorzystywane przez nas markery genetyczne są potwierdzone przez tysiące publikacji naukowych powstałych na bazie wyników uzyskiwanych w wiodących ośrodkach naukowych z całego świata. Nasza oferta jest aktualizowana na drodze stałej obserwacji najnowszych osiągnięć naukowych, ponieważ jesteśmy zafascynowani rozwojem nauki i chcemy, aby nasi klienci mogli jak najszybciej korzystać z jej dobrodziejstw. Oferowane przez nas oznaczenia są wynikiem badań publikowanych wyłącznie w najlepszych, recenzowanych czasopismach naukowych.