O nas

Podstawą naszej działalności jest odczytywanie i interpretacja informacji zawartych w ludzkim genomie oraz popularyzacja wiedzy i danych naukowych dotyczących predyspozycji zapisanych w genach. Pragniemy, aby wiedza na temat własnego organizmu pozwalała każdemu człowiekowi żyć dłużej, zdrowiej i lepiej. Uważamy, że jedynie kompleksowe spojrzenie na człowieka, łącznie z uwzględnieniem informacji zapisanych w DNA, pozwala na świadome kształtowanie swojego zdrowia. Chcemy osobom aktywnym, świadomym, ciekawym świata udostępnić narzędzie, które pozwoli im dowiedzieć się dużo więcej o sobie, niż było to dotychczas możliwe.

Rozwijana przez nas technologia pozwala na odczytanie sekwencji nukleotydowej z dowolnego miejsca w ludzkim genomie, co czyni ją bardzo elastyczną i nowatorską. Wykorzystywane przez nas markery genetyczne są potwierdzone przez tysiące publikacji naukowych powstałych na bazie wyników uzyskiwanych w wiodących ośrodkach naukowych z całego świata. Nasza oferta jest aktualizowana na drodze stałej obserwacji najnowszych osiągnięć naukowych, ponieważ jesteśmy zafascynowani rozwojem nauki i chcemy, aby nasi klienci mogli jak najszybciej korzystać z jej dobrodziejstw. Oferowane przez nas oznaczenia są wynikiem badań publikowanych wyłącznie w najlepszych, recenzowanych czasopismach naukowych.


Zespół Vitagenum stanowią naukowcy wyspecjalizowani w nutrigenomice, nutrigenetyce, genetyce, dietetyce i żywieniu człowieka. Współpraca biotechnologa, genetyka i dietetyka zaowocowała powstaniem koncepcji Vitagenum. O naszym doświadczeniu świadczą setki sekwencji DNA opublikowanych w międzynarodowej bazie danych NCBI GenBank. Posiadamy technologię pozwalająca uzyskiwać sekwencję dowolnego fragmentu DNA z genomów ludzi, zwierząt, roślin, bakterii, a nawet wirusów.

dr inż. Adam Kuzdraliński

 • adiunkt w Katedrze Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
 • ukończone 17 szkoleń z zakresu biologii molekularnej, genetyki, biostatystyki, bioinformatyki, które odbywały się m.in. na SGGW w Warszawie, w Instytutach PAN, w siedzibie Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych w Warszawie, Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, Uniwersytecie Jagiellońskim,
 • 17 publikacji naukowych, w tym 6 na Liście Filadelfijskiej
 • 202 sekwencje DNA opublikowane w bazie danych NCBI GenBank,
 • około 50 publikacji popularnonaukowych, w tym na łamach onet.pl, wp.pl, Forum Akademickie
 • zdobywca dwóch wyróżnień w konkursie „Skomplikowane i proste” organizowanym przez Forum Akademickie oraz MN
 • twórca i redaktor naczelny czasopisma e-biotechnologia.pl
 • Dyplom Uznania za osiągnięcia naukowe w latach 2008-2010 przyznany przez Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
 • dyplom za wyróżniającą się rozprawę doktorską
 • 2008-2009: Stypendysta Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego
 • udział w 5 projektach naukowych, w tym jednym realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Obecnie kierownik Projektu LIDER (szczegóły pathogen.pl)
 • udział w około 20 konferencjach, ostatnio prelegent na Forum Gospodarczym w Krynicy (2015)
 • twórca i prowadzący przedmiot "Genomika i transkryptomika" na kierunku biotechnologia Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
 • do tej pory prowadziłem zajęcia z około 20 różnych przedmiotów na kierunkach: biotechnologia, biologia, technologia żywności i żywienie człowieka, dietetyka, towaroznawstwo
 • do tej pory promotor 7 prac magisterskich oraz 9 prac inżynierskich

dr inż. Tomasz Czernecki

 • pracownik naukowy Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności Uniwersytety Przyrodniczego w Lublinie
 • redaktor naczelny czasopisma Journal of NutriLife (ISSN2300-8938)
 • absolwent 3 kierunków studiów
 • wyróżniona i nagrodzona praca doktorska
 • wykładowca dietetyki na 2 uczelniach
 • udział w 9 projektach badawczych, w tym w 2 realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
 • autor 17 publikacji naukowych, w tym kilka punktowanych na liście filadelfijskiej
 • autor 2 monografii naukowych
 • autor kilkudziesięciu publikacji popularno-naukowych
 • uczestnik kilkudziesięciu konferencji naukowych
 • autor patentów
 • uczestnik 12 szkoleń w tym zagranicznych z zakresu dietetyki, proteomiki, genetyki, statystyki
 • członek Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności
 • pomysłodawca i organizator poradni dietetycznej działającej przy UP w Lublinie
 • Dyplom Uznania Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, za osiągnięcia naukowe w roku 2010.
 • prowadzący zajęcia z 20 przedmiotów na kierunkach: Dietetyka, Technologia Żywności i Żywienie Człowieka, Żywienie człowieka i dietetyka, Biotechnologia, Biologia, Towaroznawstwo
 • autor programu nauczania i główny prowadzący na przedmiotach: Dietoterapia, Nutrigenomika, Żywienie człowieka, Metodologia badań żywieniowych - realizowanych w UP w Lublinie
 • promotor 66 prac dyplomowych (3 licencjaty, 34 inżynierskie, 29 magisterskich)
 • promotor pomocniczy pracy doktorskiej realizowanej na UM w Lublinie