WiedzaFenotyp to zespół cech morfologicznych, anatomicznych, fizjologicznych i biochemicznych danego organizmu, wykształcony podczas jego rozwoju. Cechy te są „dostrzegalne gołym okiem” oraz uzależnione od genotypu (zestawu genów danego osobnika ) i czynników zewnętrznych (warunki środowisko...

Czytaj więcej

Jest to enzym, którego rola ogranicza się do usuwania cząsteczek fosforu z białek, DNA , RNA i nukleotydów. Fosfataza alkaliczna związana jest z procesem wapnienia kości. Występuje we wszystkich komórkach organizmu, a w największych ilościach w komórkach kości, wątroby i jelit. Podwyż...

Czytaj więcej

Gen jest to fragment instrukcji zapisanej w DNA. Genem określamy taki specyficzny fragment DNA, który w większości przypadków powoduje powstawanie białka. Większość genów zawiera informację niezbędną do prawidłowego funkcjonowania komórek naszego organizmu. Należy jednak pamiętać o...

Czytaj więcej

Genom to cała informacja genetyczna komórki zapisana w DNA, niezbędna do powstania danego organizmu, utrzymania go przy życiu, warunkująca jego rozwój oraz podatność lub odporność na czynniki środowiska zewnętrznego i wewnętrznego.Ludzki genom możemy porównać do biblioteki. Regały w...

Czytaj więcej

Zestaw dziedzicznych genów i instrukcji odnośnie sposobu ich ujawniania się w organizmie, które przekazujemy potomstwu. Jest to sparowany układ odmian tego samego genu kodującego np. kolor oczu (każdy gen może występować w dwóch wersjach - jednej pochodzącej od matki i jednej od ojca). G...

Czytaj więcej

Wyświetlone 26-30 z 81 rekordów.