Informacja genetyczna

26 paź 2016

Zapisana u większości organizmów w postaci DNA. Stanowi sumę informacji dotyczącą wszystkich cech definiowanych przez geny danego organizmu. Jest ona unikalna dla każdego organizmu i może posłużyć do jego identyfikacji.