Hemoglobina glikowana (GHB)

26 paź 2016

Jest to substancja powstała z przyłączenia się cząsteczki glukozy do cząsteczki hemoglobiny zawartej w krwinkach czerwonych. Badanie GHB służy do oznaczania poziomu glukozy we krwi w okresie 120 dni przed wykonaniem badania. Dane te są wnioskowane na podstawie zawartości glukozy w krwinkach czerwonych, która zbierała się we wnętrzu krwinki czerwonej przez cały okres jej życia. Poziom hemoglobiny glikowanej pozwala określić ryzyko wystąpienia cukrzycy oraz powikłań związanych z cukrzycą. Hemoglobina glikowana ma kilka odmian. Jednakże najczęściej bada się frakcję HbA1c, której prawidłowy poziom powinien wynosić poniżej 6,5 procent. Wyższe wartości mogą oznaczać rozwiniętą cukrzycę.