Genotyp

26 paź 2016

Zestaw dziedzicznych genów i instrukcji odnośnie sposobu ich ujawniania się w organizmie, które przekazujemy potomstwu. Jest to sparowany układ odmian tego samego genu kodującego np. kolor oczu (każdy gen może występować w dwóch wersjach - jednej pochodzącej od matki i jednej od ojca). Genotyp reprezentuje wszystkie nasze cechy jakie możemy przekazać potomstwu. Warto zaznaczyć, że część z tych cech nie ujawnia się w Twoim przypadku, to tzw. cechy recesywne, ale w połączeniu z genotypem partnera może ujawnić się u Twoich dzieci. Stąd też jeżeli Ty i Twój partner macie brązowe oczy, ale zarówno w rodzinie Twojej jak i partnera występowały przypadki niebieskich oczu (cecha recesywna) – istnieje możliwość, że wasze potomstwo będzie miało oczy niebieskie.