Fosfataza alkaliczna (ALP)

26 paź 2016

Jest to enzym, którego rola ogranicza się do usuwania cząsteczek fosforu z białek, DNA , RNA i nukleotydów. Fosfataza alkaliczna związana jest z procesem wapnienia kości. Występuje we wszystkich komórkach organizmu, a w największych ilościach w komórkach kości, wątroby i jelit. Podwyższony poziom tego enzymu może świadczyć m.in. o chorobach wątroby, nerek, kości, niedoborze witaminy D lub w zespole Cushinga. Niski poziom Fosfatazy alkalicznej jest najczęściej związany z niedożywieniem.