Fenotyp

26 paź 2016

Fenotyp to zespół cech morfologicznych, anatomicznych, fizjologicznych i biochemicznych danego organizmu, wykształcony podczas jego rozwoju. Cechy te są „dostrzegalne gołym okiem” oraz uzależnione od genotypu (zestawu genów danego osobnika ) i czynników zewnętrznych (warunki środowiskowe).

Fenotyp odróżnia między sobą (wizualnie) przedstawicieli tego samego gatunku lub różne gatunki od siebie, np. pod względem kształtu nosa, koloru oczy, skóry, wzrostu, odporności, itp. Oznacza to, że organizmy o podobnym genotypie (zestaw genów) żyjące w różnych warunkach środowiskowych mogą różnić się od siebie fenotypem, a organizmy o różnych genotypach żyjące w tym samym środowisku mogą być bardzo do siebie podobne np. pod względem wzrostu, rysów twarzy, cech charakteru, budowa ciała.