Eozynofile

26 paź 2016

Rodzaj komórek układu odpornościowego, pełniących istotną rolę w alergiach i zwalczaniu pasożytów. Główna rola tych krwinek jest niszczenie obcych białek wywołujących reakcje alergiczną. Eozynofile są wytwarzane przez szpik kostny i rozprowadzane po całym organizmie przez krew. Podwyższony poziom granulocytów kwasochłonnych występuje w przypadku chorób pasożytniczych lub reakcji alergicznych. Taki stan może świadczyć, także o rozwiniętej chorobie autoimmunologicznej, astmie lub rozwiniętej białaczce. Jednakże należy mieć na uwadze, że na poziom eozynofili wpływają także zakażenia wirusowe i bakteryjne. Ciekawostką może być fakt, że intensywny wysiłek fizyczny powoduje spadek poziomu eozynofili.