Bezmózgowie

26 paź 2016

Wrodzona układu nerwowego (cewy nerwowej) związana ze szczątkowym lub całkowitym brakiem rozwoju mózgu. Bezmózgowie jest wadą letalną. Ujawnia się między 2, a 3 tygodniem ciąży. Dokładne przyczyny występowania bezmózgowia są nieznane, jednakże przypuszcza się, że odgrywają tutaj rolę czynniki genetyczno-środowiskowe. Wykształcenie się u płodu bezmózgowia wiąże się z 2-4% ryzykiem wystąpienia wady podczas kolejnych ciąż.