Gen COMT - wojownik czy wrażliwiec?

26 paź 2016

Dopamina to neuroprzekaźnik. U każdego człowieka pełni ona ważną funkcję w procesach emocjonalnych i tzw. wyższych czynnościach psychicznych. Za tym pojęciem kryje się kształtowanie zachowania oraz sposób w jaki otoczenie wpływa na ludzką psychikę i pojmowanie świata. Dopamina jest tak ważna, że zaburzenia w jej funkcjonowaniu są związane z poważnymi chorobami, takimi jak depresja, choroba Parkinsona, fobie społeczne.


Gen COMT jest strażnikiem poziomu dopaminy w ludzkim organizmie, ale również adrenaliny i noradrenaliny, w związku z tym ma wpływ na bardzo wiele cech ludzkiej psychiki. W zależności od wariantu genu jaki posiadasz możesz być „wrażliwym odkrywcą” charakteryzującym się kreatywnością i zdolnościami artystycznymi lub „wojownikiem”, którego mocnymi stronami są odporność na stres i zdolność do współpracy.

Około 27% osób posiada wariant A genu COMT („wrażliwy odkrywca), który powoduje, że poziom dopaminy, adrenaliny i noradrenaliny jest wyższy. Kolejne 27% osób posiada wariant C („wojownik”), w którym wysoka aktywność COMT przekłada się na niższe poziomy dopaminy, adrenaliny i noradrenaliny. Natomiast pozostałe 46% osób posiada genotyp B (mieszany), w którym stwierdza się obecność obu wariantów: zarówno “wrażliwego odkrywcy”, jak i “wojownika”. Osoby posiadające taki genotyp mają potencjał do rozwijania dobrych cech obydwu wariantów, aczkolwiek ich osobowość bliższa jest “wrażliwemu odkrywcy” niż “wojownikowi”.

Badanie genu COMT możesz wykonać u nas: http://vitagenum.pl/badania/talent_61. Przekonaj się jakie talenty kryją się w Twoim DNA smile