Gen FCER1A - Gen alergii

26 paź 2016

Marker genetyczny w genie FCER1A ma wpływ na zaprogramowany genetycznie poziom przeciwciał IgE w organizmie. To one w głównej mierze odpowiedzialne są za rozwój alergii.


Alergia to nadwrażliwość układu odpornościowego organizmu polegająca na niewłaściwej odpowiedzi na czynniki nazywane alergenami. Reakcja alergiczna polega na odpowiedzi układu odpornościowego na substancje obce, które w normalnych warunkach nie są dla tego układu drażniące. W efekcie obserwowana jest reakcja charakterystyczna dla procesów zapalnych.

W zależności od genotypu jaki posiadamy możemy wykazywać większą skłonność do rozwoju alergii (genotyp A) lub też takich skłonności nie mieć (genotyp B). Co ważne, wykonując badanie genu FCER1A możemy określić predyspozycję do rozwoju alergii niezależnie od tego, czy objawy alergii już u nas występują czy jeszcze nie.