Gen CYP1A2 a metabolizm kofeiny

26 paź 2016

Kofeina powoduje wzrost ciśnienia, rozszerzenie oskrzeli, lekką euforię, a także wyostrzenie czujności i poprawienie funkcji poznawczych. Wrażliwość naszego organizmu na kofeinę oraz stopień pobudzenia zależy od częstości jej spożywania. Zwiększona dawka kofeiny podana osobom, które na co dzień spożywają małe jej ilości może powodować istotny wzrost ciśnienia, znaczącą euforię i pobudzenie, natomiast zwiększenie dawki u osób zażywających duże ilości kofeiny może jedynie przyspieszać reakcje na bodźce zewnętrzne.


Gen CYP1A2 związany jest z funkcjonalnością kompleksu Cytochromu P450, który warunkuje metabolizm wielu substancji w naszym organizmie. Odpowiada on także za więcej niż 95% metabolizmu kofeiny. Występowanie w populacji różnych wariantów tego genu oznacza, że ludzie różnią się szybkością metabolizmu kofeiny oraz czasem utrzymywania się efektu pobudzającego, jaki ten związek wywołuje. Osoby będące wolnymi metabolizerami kofeiny w znacznie większym stopniu narażone są na skutki jej przedawkowania takie jak zawroty i bóle głowy, przyspieszone bicie serca (palpitacje), nerwowość, pobudliwość, lęk, drażliwość, drżenie rąk, a także bezsenność.

Aby dowiedzieć się, do której grupy należysz wykonaj badanie FIT ON lub FIT ONA, w których wykonywane jest oznaczenie genu odpowiedzialnego za metabolizm kofeiny.