Adsorbcja

11 paź 2016

Jest to proces wiązania atomów, cząsteczek lub jonów na powierzchni jakiejś struktury lub substancji. Proces adsorpcji pozwala na lokalne zmiany stężenia wymuszając obieg substancji np. jonów w organizmie.