WiedzaChoroba związana ze spadkiem stężenia hemoglobiny, krwinek czerwonych (erytrocytów) poniżej wartości prawidłowych. Objawy anemii są dość wyraźne, a jednak łatwo je zlekceważyć, bo przypominają stan przemęczenia towarzyszący niewyspaniu, przepracowaniu i życiu w ciągłym stresie. N...

Czytaj więcej

To procesy budowy z prostych składników odżywczych nowych, bardziej złożonych związków. Związki te następnie są zużywane do budowy lub odbudowy komórek, hormonów, enzymów, ciał odpornościowych, płynów ustrojowych i innych. Procesy te wymagają zwykle dostarczania energii (ATP). Na ...

Czytaj więcej

Aminokwasy to „cegiełki” z których zbudowane są m.in. białka, wchodzące w skład naszego organizmu jak również te, które przyjmujemy wraz z pożywieniem. Niektóre aminokwasy są wytwarzane w organizmie człowieka, tzw. aminokwasy endogenne, podczas gdy inne, nie wytwarzane w organizmie ...

Czytaj więcej

Allel oznacza “odmianę” lub “wersję”. Pojęcie to używane jest najczęściej w genetyce. W odniesieniu do genu oznacza to więc odmianę lub wersję genu. Z kolei jeśli mówimy o zmienności typu SNP, allelem jest określona wersja nukleotydu znajdująca się w SNP. Jeśli zatem u danej ...

Czytaj więcej

Białko będące składnikiem mięśni szkieletowych. Alfa-aktynina związana jest z zdolnością włókien mięśniowych do szybkiego kurczenia się. Większy udział tego białka w mięśniu zwiększa siłę i dynamikę skurczu, ale zmniejsza wytrzymałość na długotrwały wysiłek. Struktura po...

Czytaj więcej

Wyświetlone 116-120 z 167 rekordów.