WiedzaZwiązek chemiczny wchodzący w skład substancji będących materiałem budulcowym mózgu, nerwów oraz błon komórkowych. Cholina odgrywa też, rolę w przekształcaniu tłuszczy na energię i w transporcie tłuszczy, co wiaże się z jej wpływem na lepkość krwi. Ponadto cholina przekształcan...

Czytaj więcej

Cholesterol to zaliczana do tłuszczów (lipidów) pochodna steroidów (cyklopentenoperhydrofenantrenu). W znacznej mierze wytwarzany jest przez organizm człowieka (60-80%) lub dostarczany z pożywienia. W organizmie człowieka pełni ważną role, gdyż stanowi substrat do produkcji hormonów płc...

Czytaj więcej

Cechy za które odpowiada wiele genów. Cecha wielogenowa jest wypadkową oddziaływania wielu genów. Żeby stwierdzić jak będzie prezentowana cecha wielogenowa należy zbadać wszystkie geny, które składają się na daną właściwość organizmu....

Czytaj więcej

Cechy naszego organizmu za które odpowiada pojedynczy gen. Żeby stwierdzić jak będzie prezentowana cecha jednogenowa wystarczy zbadać ten jeden konkretny gen....

Czytaj więcej

Biomarker to wskaźnik rzeczywistych lub prawdopodobnych zmian w organizmie człowieka (układach, narządach, tkankach, komórkach, strukturach subkomórkowych), prowadzących do zaburzeń funkcjonalnych w organizmie, których efektem może być choroba....

Czytaj więcej

Wyświetlone 106-110 z 167 rekordów.