Bezpłatne szkolenie dla dietetyków

11 paź 2016


Jesteś dietetykiem? Chcesz zdobyć nową wiedzę i podnieść swoje kwalifikacje? 

VitaGenum zaprasza na bezpłatne szkolenie „Testy Genetyczne w Praktyce Dietetyka”.

 Sprawdź szczegóły! 

Szkolenie odbędzie się w dniu 24 stycznia br. w sali konferencyjnej („zielonej”) Centralnego Szpitala Klinicznego MSW w Warszawie (ul. Wołoska 137), w godz. od 9:00 do 13:00. 

Poprowadzą je eksperci VitaGenum - dr Tomasz Czernecki i dr Adam Kuzdraliński, a każdy z uczestników szkolenia otrzyma certyfikat! 


Jak zarejestrować się na szkolenie 

Szkolenie jest bezpłatne, ale liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń, więc jak najszybciej zgłoś swój udział. Możesz zarejestrować się przesyłając na adres biuro@vitagenum.pl wypełniony formularz rejestracyjny (dostępny TUTAJ


Co obejmuje plan szkolenia 

1. Moduł I (9.00 – 9.30) Wprowadzenie do genetyki Budowa genomu człowieka Polimorfizm genetyczny jako źródło informacji Nutrigenomika i nutrigenetyka – nowe narzędzia dietetyka 

2. Moduł II (9.30 – 12.00) Genetyczne podstawy profilaktyki zdrowia i dietoterapii Wstęp do interpretacji wyników badań genetycznych Genetyczne podstawy profilaktyki i leczenia nadwagi i otyłości, Podłoże genetyczne i profilaktyka niedoborów witamin u kobiet planujących ciążę lub oczekujących dziecka, Indywidualizacja zapotrzebowania na witaminy w świetle predyspozycji genetycznych, 

3. Przerwa kawowa (10.30 - 10.45) 

4. Moduł II – kontynuacja (10.45 – 12.00) Gen CYP1A2 jako wskaźnik szybkości metabolizmu kofeiny, związków toksycznych (w tym kancerogennych), ryzyka chorób układu krążenia i stężenia melatoniny w organizmie, Wpływ czynników genetycznych i dietetycznych na kształtowanie wyglądu skóry, włosów i paznokci, Wykorzystanie testów genetycznych do oceny predyspozycji sportowych w zakresie wydajności, wytrzymałości, budowy mięśni. 

5. Moduł III (12.00 – 12.30) Badania genetyczne w gabinecie dietetyka Metodyka pobierania próbki do badań genetycznych Odbiór wyników badań i ochrona danych osobowych Poradnictwo i interpretacja wyników Modele usług dietetycznych 

6. Moduł IV (12.30-13.00) Podsumowanie szkolenia, dyskusja, przedstawienie oferty firmy VitaGenum, rozdanie certyfikatów. 


Kto poprowadzi szkolenie 


Dr inż. Tomasz Czernecki 

Wieloletni pracownik naukowy na uczelni oraz doświadczony dietetyk. W pracy naukowej koncentruje się przede wszystkim na istotnym aspekcie życia człowieka jakim jest odżywianie. Szczególnym zainteresowaniem darzy biochemiczne i genetyczne podstawy żywienia człowieka i dietetyki. 

Jako współwykonawca kilku projektów badawczych realizował badania m.in. w zakresie oceny alergenności produktów spożywczych, efektywności terapii w stwardnieniu rozsianym, oceny żywności pod kątem jej wykorzystania w terapii choroby Alzheimera i oceny wpływu produktów spożywczych na metabolizm człowieka. Zaangażowany również w badania, których przedmiot stanowi ocena żywieniowa określonych grup społecznych, ocena toksyczności oraz zawartości wybranych składników w produktach spożywczych. 

Potrzebę dzielenia się najnowszymi trendami w zakresie dietetyki i żywienia człowieka realizuje kształcąc z dietetyki, nutrigenomiki i nutrigenetyki. Wysoko ceni wiedzę praktyczną i postępowanie zgodne z zasadami „Evidence Based Health Care”. Jest organizatorem i współzałożycielem poradni dietetycznych. 

Jako popularyzator nauki, chętnie uczestniczy w wykładach tematycznie związanych z dietetyką i żywieniem człowieka. Występuję w roli eksperta naukowego w wypowiedziach dla mediów lokalnych i ogólnopolskich. Ponadto pełni funkcję redaktora naczelnego czasopisma „Journal of NutriLife” (ISSN 2300-8938). 


Dr inż. Adam Kuzdraliński

Pracownik naukowy lubelskiej uczelni. Jego działalność naukowa i zainteresowania dotyczą zastosowania metod i technik biologii molekularnej oraz bioinformatyki do analiz genetycznych mikroorganizmów i człowieka. 

Prowadzi badania z zakresu wykorzystania metod opartych na łańcuchowej reakcji polimerazy (PCR) w identyfikacji mikroorganizmów oraz do wyodrębniania określonych fragmentów genomów i genów. Wykorzystuje zaawansowane narzędzia bioinformatyczne do analiz sekwencji DNA oraz badań filogenetycznych. 

Wyniki badań publikuję w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych. Recenzuję również publikacje dla czasopism z Listy Filadelfijskiej. Działalność dydaktyczną skupia głównie wokół genetyki, genomiki i biotechnologii. Prowadzi zajęcia ze studentami na kierunku biotechnologia. 

Jest autorem przedmiotu „Genomika i transkryptomika”. Wiele energii poświęca popularyzowaniu nauki. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji popularnonaukowych publikowanych m.in. w Forum Akademickim, serwisie odkrywcy.pl (serwis wp.pl), serwisie onet.pl, Aktualnościach Uniwersytetu Przyrodniczego. Występuje w roli eksperta naukowego w wypowiedziach dla mediów lokalnych i ogólnopolskich. Był redaktorem merytorycznym w zakresie korekty tekstów o tematyce biotechnologicznej i medycznej dla znanego ogólnopolskiego miesięcznika popularnonaukowego. Jest redaktorem naczelnym portalu e-biotechnologia.pl (ISSN 2080-8682). 

Serdecznie zapraszamy wszystkich dietetyków na szkolenie!