WiedzaGenom to cała informacja genetyczna komórki zapisana w DNA, niezbędna do powstania danego organizmu, utrzymania go przy życiu, warunkująca jego rozwój oraz podatność lub odporność na czynniki środowiska zewnętrznego i wewnętrznego.Ludzki genom możemy porównać do biblioteki. Regały w...

Czytaj więcej

Gen jest to fragment instrukcji zapisanej w DNA. Genem określamy taki specyficzny fragment DNA, który w większości przypadków powoduje powstawanie białka. Większość genów zawiera informację niezbędną do prawidłowego funkcjonowania komórek naszego organizmu. Należy jednak pamiętać o...

Czytaj więcej

Jest to enzym, którego rola ogranicza się do usuwania cząsteczek fosforu z białek, DNA , RNA i nukleotydów. Fosfataza alkaliczna związana jest z procesem wapnienia kości. Występuje we wszystkich komórkach organizmu, a w największych ilościach w komórkach kości, wątroby i jelit. Podwyż...

Czytaj więcej

Fenotyp to zespół cech morfologicznych, anatomicznych, fizjologicznych i biochemicznych danego organizmu, wykształcony podczas jego rozwoju. Cechy te są „dostrzegalne gołym okiem” oraz uzależnione od genotypu (zestawu genów danego osobnika ) i czynników zewnętrznych (warunki środowisko...

Czytaj więcej

Rodzaj komórek układu odpornościowego, pełniących istotną rolę w alergiach i zwalczaniu pasożytów. Główna rola tych krwinek jest niszczenie obcych białek wywołujących reakcje alergiczną. Eozynofile są wytwarzane przez szpik kostny i rozprowadzane po całym organizmie przez krew. Podw...

Czytaj więcej

Wyświetlone 96-100 z 168 rekordów.