. Badania genetyczne (DNA) Laboratorium DNA Vitagenum – Lublin

WiedzaJest to substancja powstała z przyłączenia się cząsteczki glukozy do cząsteczki hemoglobiny zawartej w krwinkach czerwonych. Badanie GHB służy do oznaczania poziomu glukozy we krwi w okresie 120 dni przed wykonaniem badania. Dane te są wnioskowane na podstawie zawartości glukozy w krwinkac...

Czytaj więcej

Cukier prosty, będący formą przyswajalną dla komórek ludzkiego ciała. Glukoza jest głównym źródłem energii dla naszego organizmu. Stanowi paliwo i „odżywia” wszystkie komórki naszego ciała. Poziom glukozy jest stale monitorowany i utrzymywany na określonym poziomie, a jej nadmiar ...

Czytaj więcej

Proces biochemiczny umożliwiający przekształcenie glukozy do formy użytecznej energetycznie dla komórek naszego organizmu. Glukoza w wyniku tego procesu przekształcana jest do pirogronianu, który jest podstawową substancją uczestniczącą w wytwarzaniu energii w naszych komórkach. Zaburzen...

Czytaj więcej

Zestaw dziedzicznych genów i instrukcji odnośnie sposobu ich ujawniania się w organizmie, które przekazujemy potomstwu. Jest to sparowany układ odmian tego samego genu kodującego np. kolor oczu (każdy gen może występować w dwóch wersjach - jednej pochodzącej od matki i jednej od ojca). G...

Czytaj więcej

Genom to cała informacja genetyczna komórki zapisana w DNA, niezbędna do powstania danego organizmu, utrzymania go przy życiu, warunkująca jego rozwój oraz podatność lub odporność na czynniki środowiska zewnętrznego i wewnętrznego.Ludzki genom możemy porównać do biblioteki. Regały w...

Czytaj więcej

Wyświetlone 91-95 z 167 rekordów.