Nasze geny mają wpływ na sukces w nauce języków obcych !

1 sie 2017

 

  Jeśli jesteś rozczarowany wynikami, które osiągasz w trakcie nauki języków obcych może mieć to związek z twoimi genami i strukturą mózgu. Nowe badania przeprowadzone przez naukowców Uniwersytetu w Waszyngtonie pokazują, że końcowe oceny, które otrzymali uczniowie szkół wyższych w klasach językowych były determinowane przez kombinacje czynników genetycznych i pracy mózgu. 

Warianty genu COMT i działanie sieci komunikacyjnej w mózgu – tzw. istota biała, stanowiły powód, dla których jedni uczniowie osiągali lepsze wyniki, a inni gorsze w klasie językowej.


   Impulsem do przeprowadzenia badań było zainteresowanie dlaczego wśród uczniów występują różnice w uczeniu się, dlaczego jednym idzie to lepiej, a inni gorzej. Badania pokazują, że warianty genu COMT są związane ze zmianami w obrębie istoty białej mózgu, która odpowiada za rezultaty uczenia się. 

Nauka języków obcych powodowała wzrost łączności w obrębie obwodów mózgowych odpowiedzialnych za naukę języka u studentów, którzy byli zapisani do klasy językowej w porównaniu do studentów, którzy do niej nie uczęszczali.   


   Różne warianty genu COMT mogą mieć różny wpływ na strukturę mózgu. Naukowcy podejrzewają że genotyp COMT uczniów z klasy językowej był związany z tym, jak istota biała mózgu zmieniała się podczas nauki języka obcego. 

Wykorzystując próbki DNA pobrane od studentów rozpoczynających program językowy, badacze stwierdzili, że dwa specyficzne warianty genu COMT (metionina-walina lub walina-walina) były związane z większym wzrostem łączności mózgowej wśród studentów, którzy uczęszczali na kurs językowy. Oznacza to, że osoby te wykazywały lepsze rezultaty w nauce języków obcych.Czy nauka języków obcych będzie u Ciebie przebiegać bardziej efektywnie dowiesz się z badania:

TALENT--> http://vitagenum.pl/badanie/3/...

TEST 40-LATKA--> http://vitagenum.pl/badanie/3/...

 

Źródło--> http://www.pnas.org/content/113/26/7249.full