Mikroflora jelitowa, a ... lęk i depresja ?!

27 lip 2017

Mikroflora jelitowa uogólniając to taki świat bakterii, który znajduję się w naszym układzie pokarmowym. Pierwsze skojarzenie jakie przychodzi nam na myśl o mikroflorze jelitowej to pomoc w trawieniu pożywienia, produkcja witamin czy oddziaływanie na odporność naszego organizmu.


Ale czy to wszystko? Okazuje się że nie.


 Badania naukowe sugerują, że ten świat bakterii ma ogromny wpływ na nasze zachowanie, w szczególności jeśli chodzi o naszą reakcję na strach. Badania zostały przeprowadzone przez Uniwersytet Kalifornijski w Los Angeles, które dowodzą że istnieje kolejny niezwykły związek pomiędzy żołądkiem a mózgiem.

Okazuje się, że poszczególne elementy naszej mikroflory jelitowej są powiązane z częściami mózgu, części te są odpowiedzialne za nasz nastrój i ogólne zachowanie. Badań odnośnie relacji mikroflora-mózg jest więcej. Jedne z nich wykazały, że reakcje emocjonalne, w tym te związane z lękami i depresją, różnią się w zależności od rodzaju ich mikroflory jelitowej.

 

Materiał do badań został pobrany od 40 kobiet. Po przeanalizowaniu ich mikrobioty zespół badawczy potwierdził istnienie dwóch podstawowych grup bakterii, które charakteryzowały się wpływem na reakcje w mózgu- grupa Prevotella i Bacterioids.

       

Pierwsza, czyli bakteria Prevotella  znajdowała się u 7 z 40 badanych osób. Kobiety te bardzo mocno odbierały negatywne emocje w tym emocje związane z niepokojem. W czasie wyświetleń negatywnych i smutnych obrazów kobietom również towarzyszył niepokój.

Druga grupa bakterii, Bacterioids znalazła się u pozostałych badanych, czyli u 33 kobiet. U tych osób część mózgu, która odpowiada za pamięć okazała się obszerniejsza i aktywniejsza, niż u osób stanowiących pierwszą grupę. Grupa Bacterioids powoduje u kobiet mniejsze szanse wystąpienia negatywnych emocji związanych z wyświetlaniem negatywnych obrazów.


 Podsumowując, badania potwierdzają silne powiązanie między skłonnościami do emocji a mikroflorą jelit. Na jakiej zasadzie działa ta relacja?  Niestety nie zostało to jeszcze poznane. Jednak samo badanie, które potwierdza wpływ bakterii jelitowych na nasz mózg jest zadziwiające.