​Genetyka daje nam coraz więcej informacji jak poprawić rozwój dzieci

2 mar 2017


Badania przeprowadzone w południowej Afryce wskazują, że czynniki genetyczne odgrywają wielką rolę w sukcesie rozwoju dzieci. Zadaniem tych badań była minimalizacja niekorzystnych czynników społeczno-ekonomicznych uwzględniając przy tym predyspozycje genetyczne.


Pod lupę trafił gen SLC6A4 odpowiedzialny za transport serotoniny.


Serotonina znana przez większość z nas jako „hormon szczęścia”. Jest neuroprzekaźnikiem odgrywającym ważną rolę w funkcjonowaniu układu nerwowego. Ma znaczący wpływ na zachowanie człowieka i kształtowanie się ludzkich potrzeb. Oddziałuje na wrażliwość na ból, poziom agresji, bierze udział w regulacji poziomu zmęczenia. Zauważono również związek między jej poziomem, a stanami lękowymi depresjami oraz odczuwaniem poczucia dobrobytu i szczęścia.


W badaniach wzięło udział 220 ciężarnych kobiet. Zostały one poddane wsparciu pracowników społecznych. Wsparcie miało na celu zwiększenia więzi między matką i dzieckiem. Łącznie odbyło się 16 takich wizyt, które trwały do 6 miesiąca życia dziecka. Po zakończeniu tego okresu oznaczono gen SLC6A4 u dzieci oraz oceniano przywiązanie matki i dziecka w 18 miesiącu życia.


Wyniki tego badania są bardzo interesujące. Dzieci, które posiadały chociaż jeden krótki allel genu transportera serotoniny były bardziej podatne na interwencję psychospołeczną. Tylko 54% dzieci, które nie zostały poddane interwencji wykazywało poczucie bezpieczeństwa. Wprowadzenie wsparcia dla matek zwiększyło tą ilość do 84%. Co ciekawe wsparcie psychospołecznie nie wywarło żadnej różnicy w przypadku dzieci, które posiadały długi allel genu transportera serotoniny. W przypadku interwencji 71% dzieci wykazywało poczucie bezpieczeństwa, bez jej wprowadzenia 70%.


Powyższe badania dają nam wiele informacji o tym, dlaczego jedne osoby są bardziej podatne na wsparcie psychospołeczne a drugie mniej.


Dzięki oznaczeniu transportera serotoniny możesz dowiedzieć się między innymi:

  • czy jesteś bardziej podatny od innych na stany depresyjne
  • czy masz predyspozycje do obniżenia nastoju w sytuacjach stresowych
  • jak potrafisz radzić sobie z emocjami
  • czy często wybuchasz złością w sytuacjach niekomfortowych
  • czy pozytywnie podchodzisz do postrzegania świata


O tym jak serotonina jest transportowana w Twoim organizmie dowiesz się wykonując badanie Stres http://vitagenum.pl/badanie/5/Stres.html


Bibliografia: Barak Morgan , Robert Kumsta , Pasco Fearon , Dirk Moser, Sarah Skeen, Peter Cooper, Lynne Murray, Greg Moran, Mark Tomlinson, Serotonin transporter gene (SLC6A4) polymorphism and susceptibility to a home-visiting maternal-infant attachment intervention delivered by community health workers in South Africa: Reanalysis of a randomized controlled trial, PLOS Medicine, Published: February 28, 2017 http://dx.doi.org/10.1371/journal.pmed.1002237.