Jedząc orzeszki ziemne zmniejszysz ryzyko alergii pokarmowej?

11 paź 2016


Najnowsze badania dają szansę na skuteczną profilaktykę przeciwko niektórym alergiom pokarmowym. Dwa niezależne zespoły naukowców i dwa potencjalnie różne odkrycia, które mogą stać się podstawą nowego postępowania przeciwko rozwojowi alergii pokarmowych. 

Genetyczna predyspozycja do alergii Szeroko zakrojone badania populacyjne pozwoliły określić markery genetyczne związane z rozwojem alergii na orzeszki ziemne.Okazuje się, że zaledwie dwie małe zmiany w materiale genetycznym (SNP'y: rs7192 oraz rs9275596) są odpowiedzialne za znacznie zwiększone ryzyko wystąpienia alergii pokarmowej na orzeszki ziemne. 

Jednakże z praktycznego punktu widzenia najważniejsze są wnioski płynące z tego badania. Część badanych mimo genetycznie zwiększonego ryzyka rozwoju alergii nie wykazywała objawów typowych dla alergii na orzeszki ziemne!

Autorzy badania spekulują, że jest to zasługa czynników środowiskowych, które są odpowiedzialne za ograniczanie aktywności genów (wyciszanie genów) związanych z rozwojem alergii. Warto zaznaczyć, że wyciszanie genów zachodzi najintensywniej w łonie matki oraz podczas kilku pierwszych lat życia. 

Odkrycie czynników środowiskowych ograniczających rozwój alergii pozwoliłoby na opracowanie skutecznego postępowania profilaktycznego przeciwko alergiom. Skuteczna profilaktyka = dolewanie oliwy do ognia.

Odkrycia dokonane w kolejnym badaniu sugerują możliwe postępowanie profilaktyczne przeciw alergii z użyciem czynników środowiskowych. Badanej grupie dzieci w wieku od 4 do 11 miesięcy podawano 6 gramów protein pochodzących z orzeszków ziemnych tygodniowo. 

Eksperyment trwał do momentu osiągnięcia wieku 5 lat przez dzieci. Wyniki tego badania opublikowanego na łamach „The New England Journal of Medicine” pokazały, że osoby wystawione na działanie alergenu (orzeszków ziemnych) we wczesnych etapach życia znacznie rzadziej rozwijały alergię pokarmową. 

Jak zaznaczają sami naukowcy wdrożenie takiego postępowania profilaktycznego wymaga więcej testów. Pamiętajcie - wystawienie dziecka na działanie alergenu może wywołać u niego duszności, obrzęk błon śluzowych i zaburzenia krążenia, aż po szok anafilaktyczny. Dlatego nie zalecamy wprowadzania takiego postępowania na własną rękę bez konsultacji ze specjalistą. Bibliografia: 1. Hong X., Hao K., Ladd-Acosta C., Hansen K.D., Tsai H.J., Liu X., Xu X., Thornton T.A., Caruso D., Keet C.A., Sun Y., Wang G., Luo W., Kumar R., Fuleihan R., Singh A.M., Kim J.S., Story R.E., Gupta R.S., Gao P., Chen Z., Walker S.O., Bartell T.R., Beaty T.H., Fallin M.D., Schleimer R., Holt P.G., Nadeau K.C., Wood R.A., Pongracic J.A., Weeks D.E., Wang X. Genome-wide association study identifies peanut allergy-specific loci and evidence of epigenetic mediation in US children. Nat. Commun., 2015, 6: 6304. doi: 10.1038/ncomms7304. 2. Du Toit G., Roberts G., Sayre P.H., Bahnson H.T., Radulovic S., Santos A.F., Brough H.A, Phippard D., Basting M., Feeney M., Turcanu V., Sever M.L., Lorenzo M.G.,Plaut M., Lack G. Randomized Trial of Peanut Consumption in Infants at Risk for Peanut Allergy. N. Engl. J. Med., 2015, 372:803-813.