Czy wiek ojca w momencie poczęcia dziecka ma znaczenie?

27 paź 2016


Kwestia idealnego wieku na poczęcie dziecka to temat rzeka. Prawie na każdej stronie, czy forum parentingowym możemy przeczytać, że z biologicznego punktu widzenia dla kobiet optymalnym okresem na ciążę jest wiek między 20. a 30. rokiem życia. Czy to ze względu na największą płodność, czy też zmniejszone ryzyko wad genetycznych dziecka, kobiety zachęca się do jak najwcześniejszego podejmowania macierzyństwa. A jak sprawa wygląda w przypadku mężczyzn? Czy wiek ojca w momencie poczęcia ma znaczenie?

Najnowsze badania dowodzą, że w kontekście genetyki wiek ojca przy poczęciu może być nawet ważniejszy niż wiek matki. Okazuje się, że mutacje genetyczne nie są dziedziczone w równym stopniu od obojga rodziców. Dzieci dziedziczą mutacje genetyczne głównie od ojców.

Uwaga Panowie! Zegar biologiczny tyka, a z wiekiem przybywa mutacji w Waszym materiale genetycznym. Rocznie są to średnio 2 nowe mutacje. Dodatkowo ilość mutacji jaką przekazujecie dziecku (w przeciwieństwie do kobiet) jest silnie związana z Waszym wiekiem. Przykładowo, jeśli para decyduje się na dziecko wieku 30 lat, przekazuje potomstwu około 64 mutacji w materiale genetycznym. Warto zaznaczyć, że 50 mutacji pochodzi od ojca, a jedynie 14 mutacji od matki.

Powagi tej sytuacji dodaje fakt, że u ssaków materiał genetyczny dziedziczony od ojca jest częściej „używany” w organizmie dziecka niż ten dziedziczony od matki. Odnosi się to do tzw. „ekspresji genów”, czyli wykorzystywania informacji zapisanej w DNA. Oznacza to, że efekt mutacji i związana z nią cecha odziedziczona od ojca, będzie bardziej wyeksponowana u dziecka niż w przypadku mutacji odziedziczonej od matki.

Jaki z tego wniosek? Dosyć jednoznaczny – stwierdzenie, że wiek ojca przy poczęciu dziecka nie ma żadnego znaczenia możemy włożyć między bajki.

Bibliografia: 
1. Kong A., et al. Rate of de novo mutations and the importance of father's age to disease risk. Nature, 2012, 488: 471-475. 2. Crowley J.J, Zhabotynsky V., Sun W., Huang S., Pakatci I.K., Kim Y., Wang J.R., Morgan A.P., et. al. Analyses of allele-specific gene expression in highly divergent mouse crosses identifies pervasive allelic imbalance. Nature Genetics, 2015; DOI: 10.1038/ng.3222