Suplementacja

26 paź 2016

Suplementacja to indywidualne przyjmowanie składnika pokarmowego w postaci jedno- lub wieloskładnikowego preparatu. W zależności od dawki składnika pokarmowego może on być klasyfikowany jako suplement lub lek. Suplementy zawierają zwykle składnik pokarmowy w ilości bliskiej dziennemu zapotrzebowaniu organizmu na składnik pokarmowy. Natomiast w lekach, stężenie suplementowanego składnika pokarmowego jest zwykle wyższe.

Suplementy diety, wśród których wyróżniamy m.in. witaminy, związki mineralne, aminokwasy, nienasycone kwasy tłuszczowe, pozwalają uzupełnić niedobory danego składnika lub zmniejszyć zagrożenie wystąpienia niedoborów np. u sportowców, kobiet ciężarnych i karmiących, osób starszych i z defektami metabolicznymi.


Zwykle suplementy diety są dostępne na rynku w postaci tabletek, kapsułek, pastylek, saszetek z proszkiem, umożliwiających ich łatwe przyjmowanie. Należy jednak pamiętać, że łatwość przyjmowania oraz relatywnie wysokie stężenie składnika pokarmowego niesie ze sobą ryzyko przedawkowania.