Predyspozycja genetyczna

26 paź 2016

Jest to wpływ genów i czynników sterujących genami na rozwinięcie się danej cechy, właściwości organizmu. Przykładem może być predyspozycja do otyłości – geny wpływają na większe skłonności do gromadzenia tkanki tłuszczowej.