Nietolerancja pokarmowa

26 paź 2016

Nietolerancja pokarmowa, nazywana niealergiczną nadwrażliwością pokarmową, stanowi niepożądana reakcję organizmu na spożyty w dawce tolerowanej przez osoby zdrowe pokarm (składnik pokarmu). W nietolerancji pokarmowej nie biorą udziału mechanizmy immunologiczne (układ odpornościowy).

Nietolerancja pokarmowa może być wywynikać m.in.:

  • enzymopatii, czyli braku lub niedoboru enzymów np. niedobór laktazy (beta-galaktozydazy), trawiącej w przewodzie pokarmowym cukier mleczny (laktozę), prowadzi do nietolerancji mleka,
  • działania czynników farmakologicznych np. histamina obecna w rybach powoduje objawy nietolerancji podobne do alergii, podobnie tyramina obecna w serze,
  • zaburzeń na tle psychicznym, jak np. nerwice, psychozy, wstręt, odraza.

Nietolerancja może przyjmować charakter ukryty, a szereg pojawiających się objawów zazwyczaj trudno jest powiązać bezpośrednio z tym schorzeniem. Bardzo często objawy nietolerancji mylone są z alergią. Migreny, wzdęcia, biegunki, zaparcia, bezsenność czy zmęczenie to tylko niektóre objawy nietolerancji pokarmowej. Powszechnie stosowaną metodą leczenia nietolerancji pokarmowych jest odpowiednia dieta eliminacyjna lub ze zmniejszoną ilością składnika powodującego objawy nietolerancji. W niektórych przypadkach stosowane jest również leczenie farmakologiczne, polegające np. na przyjmowaniu enzymów, których organizm nie wytwarza lub wytwarza w sposób nieprawidłowy.