Metabolizm

26 paź 2016

Metabolizm, inaczej przemiana materii to całokształt przemian biochemicznych i towarzyszących im przemian energetycznych jakie zachodzą w organizmie. Przemiany te dzieli się na przemiany anabolicznehttp://vitagenum.pl/wiedza/anabolizm_278 i kataboliczne http://vitagenum.pl/wiedza/katabolizm_242. Szybkość metabolizmu jest indywidualna dla każdego człowieka i określana jest m.in. przez: predyspozycje genetyczne (DNA), wiek, płeć,klimat, a także dietę i aktywność fizyczną. Biorąc pod uwagę przemiany energetyczne, całkowitą przemianę materii (metabolizm) składa się z: podstawowej przemiany materii http://vitagenum.pl/wiedza/podstawowa-przemiana-materii_220 i ponadpodstawowej przemiany materii http://vitagenum.pl/wiedza/ponadpodstawowa-przemiana-materii_217.