Marker genetyczny

26 paź 2016

Jest genetycznym „identyfikatorem” organizmu. Jest to zespół genów określających charakterystyczną, konkretną cechę organizmu np. grupę krwi. Markery genetyczne związane są z występowaniem różnic międzygatunkowych i międzyosobniczych. Dlatego też mogą posłużyć do identyfikacji gatunków, szczepów różnych organizmów, a nawet do identyfikacji konkretnego osobnika np. w kryminalistyce lub stopnia pokrewieństwa między osobnikami np.

testy na ojcostwo. Ponadto przy udziale markerów genetycznych można określać predyspozycje organizmu do rozwinięcia się konkretnych właściwości, chorób i skłonności np. otyłość lub cukrzyca.