WiedzaKofeina powoduje wzrost ciśnienia, rozszerzenie oskrzeli, lekką euforię, a także wyostrzenie czujności i poprawienie funkcji poznawczych. Wrażliwość naszego organizmu na kofeinę oraz stopień pobudzenia zależy od częstości jej spożywania. Zwiększona dawka kofeiny podana osobom, które...

Czytaj więcej

W każdym organizmie zachodzą liczne procesy, w wyniku których powstają tak zwane wolne rodniki. Cząsteczki te w nadmiarze powodują uszkodzenia ważnych składników żywych komórek, takich jak białka i DNA. Wolne rodniki mogą również przenikać do organizmu ze środowiska. Organizm człow...

Czytaj więcej

Gen TFAP2B, wskazuje optymalny dla każdego z Nas bilans głównych składników odżywczych, a także informuje o możliwości istnienia zaburzeń w wytwarzaniu przez Nasz organizm szeregu ważnych czynników wpływających na zachowanie prawidłowej masy ciała.Badanie genetyczne genu TFAP2B umoż...

Czytaj więcej

Serce jest najważniejszym mięśniem w całym organizmie. Największym zagrożeniem jest dla niego zawał – czyli martwica komórek serca, spowodowana niedokrwieniem. Do zawału najczęściej dochodzi poprzez zamknięcie jednego z naczyń krwionośnych. Krew nie może przez to dostarczać substan...

Czytaj więcej

Wyświetlone 11-14 z 14 rekordów.