Wiedza1Allel oznacza “odmianę” lub “wersję”. Pojęcie to używane jest najczęściej w genetyce. W odniesieniu do genu oznacza to więc odmianę lub wersję genu. Z kolei jeśli mówimy o zmienności typu SNP, allelem jest określona wersja nukleotydu znajdująca się w SNP. Jeśli zatem u danej ...

Czytaj więcej

Białko będące składnikiem mięśni szkieletowych. Alfa-aktynina związana jest z zdolnością włókien mięśniowych do szybkiego kurczenia się. Większy udział tego białka w mięśniu zwiększa siłę i dynamikę skurczu, ale zmniejsza wytrzymałość na długotrwały wysiłek. Struktura po...

Czytaj więcej

Niewyspanie może mieć wiele konsekwencji i nie chodzi tu tylko o podkrążone oczy czy permanentne ziewanie, lecz również o zaburzenia nastroju, takie jak depresja. Dotychczas naukowcy nie byli w stanie zidentyfikować mechanizmu, który mógłby wyjaśnić, w jaki sposób zmiany w rytmie dob...

Czytaj więcej

Pierwszy gen związany z siwieniem włosów został zidentyfikowany przez zespół naukowców z University College London, potwierdzając tym samym hipotezę, że siwienie ma podłoże również genetyczne, a nie tylko środowiskowe.W badaniu mającym na celu zidentyfikowanie nowych genów powiązan...

Czytaj więcej

Jednym z genów najlepiej przebadanych pod kątem predyspozycji sportowych jest gen ACTN3, odpowiadający za budowę mięśni. Przyczynia się on w naszym organizmie do powstawania białka o nazwie α-aktynina-3. Dzięki niemu mięśnie mają zdolność do szybkiego kurczenia się (mięśnie szybkok...

Czytaj więcej

Wyświetlone 106-110 z 154 rekordów.